Til toppen

Forside

Livet mellom alléen og parken
600 boliger, nærings­arealer og ny park.
Harbitzkvartalene skal styrke området og bylivet med flere nye boliger, parkområder og møteplasser. ​​Slik skapes et hyggelig, grønt og urbant nabolag ved et knutepunkt. 

Området ved Hoff har en variert sammensetning og historie der man både finner tydelige spor etter nesten 100 år med industrivirksomhet, samt grønne lunger, gangstier, boligblokker, flermannsboliger, hager, villabebyggelse, 
butikker og næringsbygg.

For alle
livets faser
Harbitzkvartalene blir et forbilde innen god områdeutvikling.
Mellom alléen og parken legges det til rette for livskvalitet i overgangen mellom det grønne og det urbane.
Mellom alléen og parken.