Til toppen

Første nabolagsmøte om Harbitzkvartalene

Harbitzkvartalene
Første nabolagsmøte om Harbitzkvartalene

I et lokale ved Harbitz torg var det trangt om plassen da de første skissene av tre nye kvartaler ble avduket.

24. jul 2024

Langs Harbitzalléen, et steinkast unna Skøyen stasjon, planlegger Agate Utvikling/Black Brick Invest og Bane NOR Eiendom tre nye kvartaler med 500-600 boliger og næringseiendom og et etterlengtet parkdrag på 400 meter.

Utviklingsprosjektet på Skøyen har fått navnet Harbitzkvartalene.

Les mer om prosjektet her.

– Vi har vært svært spente på responsen. Vi har jobbet lenge med dette prosjektet, og vi mener det vil tilføye mange gode kvaliteter og tilbud til Skøyen-området, sier Emil Paaske, prosjektleder for Harbitzkvartalene.

Over 80 personer dukket opp på nabolagsmøtet for å høre om det nye forslaget og se de første skissene. Forslaget er nylig sendt over til Plan- og bygningsetaten (PBE). Paaske understreker at skissene som ble vist på nabolagsmøtet, er et konsept for utviklingen og at prosjektet fortsatt er i tidlig fase.

– Det vil bli flere anledninger til å komme med innspill, sier Paaske.

Leder for byutviklingsorganisasjonen OMA, Rasmus Reinvang, holdt et innledende foredrag om overordna politiske føringer for byutvikling og områdeplanen på Skøyen etterfulgt av en presentasjon av Harbitz-planene av prosjektleder Paaske.

– Oslo vokser og det er viktig at byutvikling skjer nær kollektivknutepunkter, som på Skøyen. Da reduserer vi fremtidige klimagassutslipp fra transport og sparer naturen omkring byene for inngrep, sier Reinvang.

– Boligbyggingen i Oslo må også opp, om vi skal møte behovet og holde boligprisveksten i sjakk, legger Reinvang til.

Nabolagsmøtet var delt opp i flere temabaserte stasjoner hvor arkitekter og utviklere svarte på spørsmål og hørte på innspill fra engasjerte naboer.

Det var også mulig å gi skriftlig innspill.

– Vi har fått kritiske spørsmål og ris og ros fra engasjerte naboer. Det har kommet mange gode innspill som vi skal ta med oss. Konseptet skal bearbeides videre, sier Paaske.

–  Flere kunne gjerne tenke seg et solfylt sted å møtes på ettermiddagen og kvelden i Harbitz-området. En kafe eller restaurant, forteller Paaske.

Kvartalene ved Harbitzalléen er fortsatt i planleggingsfasen, og prosjektet er i starten av reguleringsprosessen med Oslo kommune. På senere tidspunkt er det planlagt flere nabolagsmøter. De vil bli annonsert.