Til toppen

Harbitzkvartalene: Et nytt bydelssentrum på Skøyen

Harbitzkvartalene
Harbitzkvartalene: Et nytt bydelssentrum på Skøyen

Området rundt Harbitzalléen på Skøyen er under stadig utvikling, og et nytt sentrum i bydelen begynner å ta form.

24. jul 2024

Et steinkast unna Skøyen stasjon planlegger Agate Utvikling/Black Bricks Invest og Bane NOR Eiendom tre nye kvartaler og et etterlengtet parkdrag på 400 meter.

Prosjektet, som har fått navnet Harbitzkvartalene, vil bli det største etter at den nye områdeplanen for Skøyen ble vedtatt. Utbyggerne har nylig sendt over sitt forslag til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Harbitzkvartalene som ligger langs Harbitzalléen, skal forsterker bylivet i området med om lag 500-600 boliger, kontorplasser, handel og servicetilbud nært sentrale kollektivknutepunkter, som den nye Fornebubanen og Skøyen stasjon.

– Harbitzkvartalene vil bli et godt tilskudd til nabolaget med nye møteplasser, byliv, grøntområder og boliger, sier Emil Paaske, prosjektleder for Harbitzkvartalene.

Oslo kommune ønsker at det skal bygges flere nye boliger sentralt på Skøyen. Harbitzkvartalene vil tilføye flere boliger til alle livets faser som svarer til den demografiske endringen Oslo står overfor.

Prosjektet bidra til å skape et levende bydelssentrum og danne grunnlag for flere tilbud enn i dag. Rundt urbane torg, i frodige gårdsrom og langs den langstrakte parken kan nabolaget og beboere samles til aktiviteter og begivenheter.

– Harbitzkvartalene ligger perfekt til for gode, bærekraftige nabolag der folk kan bo, leve og jobbe rett ved kollektivknutepunkt, sier Connie Nyhaven, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom.

Prosjektet består av tre distinkte kvartaler som spenner seg fra rolige, grønne nabolag til urbant bysentrum.

Harbitzkvartalene skal utvikles som en nærhetsby. Nærhetsbyen kjennetegnes med en blanding av boliger og arbeidsplasser som ligger nær ulike møteplasser og tilbud som spisesteder, kafeer, butikker og aktiviteter.

– Prosjektet blir en viktig brikke i utviklingen av Skøyen-området. Vi er glade for å kunne bidra til aktivitet, nye arbeidsplasser og gode nabolag. Vi ser frem til videre dialog med PBE og de som bor på Skøyen i dag, sier Paaske.

Kvartalene ved Harbitzalléen er fortsatt i planleggingsfasen, og prosjektet er i starten av reguleringsprosessen med Oslo kommune. KOHT Arkitekter og OsloWorks er arkitektene på prosjektet og Edit er landskapsarkitektene. Nabolagsmøtet er arrangert med bistand fra LEVA Urban Design som fasilitator.

 

Detaljer om Harbitzkvartalene

  • Planområde: Ca. 30 mål
  • 500-600 boliger i varierte størrelser
  • 12 000 kvadratmeter næringsareal
  • 8-9 mål grøntareal
  • En langstrakt park på 400 meter
  • Nært sentrale kollektivknutepunkt som Skøyen stasjon og den nye Fornebubanen
  • Tre distinkte kvartaler som gir et bredt spekter av høyder, urbanitet, grøntområder, ro og byliv
  • Moderne næringsarealer i det urbane kvartalet