Til toppen

Om prosjektet

Harbitzkvartalene
Boliger for alle livets faser.
I Harbitzkvartalene blir det en variasjon av boliger for alle livets faser.

Fra klassisk bykvartal, lamellbebyggelse og punkthus til rekkehus og villaer består prosjektet av et mangfold som passer alle livets faser: unge, barnefamilier, eldre, enslige og par. Harbitzkvartalene vil inneholde 500-600 nye boliger sentralt på Skøyen.

.
Et urbant nabolag.
Harbitzkvartalene vil forsterke bylivet langs Harbitzalléen.

Prosjektet ​skaper en hyggelig, grønn og urban nabolagsgate med sterk stedsidentitet og tidsdybde. Her etableres leke- og møteplasser, spisesteder, butikker og andre tjenester som tilbyr et mangfold av aktiviteter til nærmiljøet.

Park og grønne uterom.
I Harbitzkvartalene etableres det ny park 
og en rekke uterom.

Området som tidligere var preget av privatiserte hager, blir til urbane torg, frodige gårdsrom og en langstrakt park til glede for nabolaget og hele Skøyen.

Urban nærhetsby.
Harbitzkvartalene kombinerer det grønne og rolige med det urbane og intime.

Harbitzkvartalene vil bli fremtidsrettet nabolagsutvikling ved et av Norges mest sentrale kollektivknutepunkt. Prosjektet blir en urban nærhetsby med en blanding av boliger, arbeidsplasser og andre tjenester plassert rett over nye Skøyen stasjon.